ข่าวประชาสัมพันธ์

บบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง 


คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุม https://www.youtube.com/watch?v=KuBcIQ9HGSc&t=5s


ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน_001.pngขั้นตอนการลงทะเบียน_002.png